Sme tu pre našich členov od 2004

gallery/asa_logo

Naše ciele

O nás

gallery/20170707_155635
gallery/20170707_165740
gallery/20170710_094737

Ciele občianskeho združenia sú rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, aktívne využvanie vol'ného času, regenerácia duševných i fyzických síl, prevencia proti drogám a kriminalite.

To všetko prostredníctvom záujmu o branné športy.

Máme záujem združovať sa za účelom:

- rozvoja branných športov

- rozvoja športových aktivít

- podporou svojich členov pri účasti na súťažiach a eventových aktivitách na Slovensku ako aj v zahraničí,propagácia myšlienok fair-play a sociálnej súdržnosti

- vzdelávanie a výchova mladej generácie prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských aktivít

- podpora osobnostného rozvoja všetkých vekových kategórií

- možnosť sebarealizácie jej členov

- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít

- organizovanie športových turnajov a eventov

- vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít

- organizovanie seminárov a konferencií

- spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami ako aj s odbornými organizáciami

- získava sponzorov pre svoju činnosť

- zabezpečuje mediálnu propagáciu športov

- získava a vychováva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov, konzultantov a rozhodcov

- pomáha vytvárať alebo získavať ihriská, športové vybavenie a iné plochy a priestory na realizáciu svojich cieľov

Ďakujeme za podporu

gallery/ddabf0129f0c34be581bf43764298527_270x640

Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na príspevok, ktorým podporíte našu akadémiu.

Už 14 rokov sme tu pre našich členov ako aj sympatizantov. 

Pokiaľ Vás naše aktivity oslovili vyplňte formulár a zašlite ho na .

Postup:

Ak za Vás robí daňové priznanie zamestnávateľ, vyžiadajte si Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Z neho vpíšte údaje do tohto tlačiva a do 30. apríla ich odovzdajte na svojom daňovom úrade.

Ak si daňové priznanie robíte sami, do časti 5 (typ A) alebo 10 (typ B) "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" vpíšte naše údaje, ktoré nájdete tu a DP odovzdajte do 31. marca na Vašom daňovom úrade.

 

Ďakujeme...

2%

Kontakty

Štatutárny orgán : Damián Kováč, damian.kovac@gmail.com

 

Adresa: Veterná 620/17,  900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko

 

Tel.: +421 949 108 482

 

IČO: 30858569

 

IBAN: SK2283300000002601227648

 

 

Meno  
Email  
Správa  

V prípade otázok nám zašlite správu: