KONTAKT

 

Názov združenia           Akadémia športových aktivít

Právna forma                 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO                                  30858569

Sídlo                               Veterná 620/17, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Webové sídlo                www.asaslovakia.sk

Registračné číslo         VVS/1-900/90-23248

Registrový úrad           MV SR

Dátum vzniku               12.02.2004

Štatutárny orgán          Damián Kováč

Kontakt                          Tel.: +421 949 108 482, damian.kovac@gmail.com

Bankové spojenie        IBAN: SK2283300000002601227648

 

Meno  
E-mail  
Správa  

LOGO ASA SLOVAKIA

napíšte nám  ...