Akadémia športových aktivít

sme tu pre Vás od roku 2004

Názov združenia        

 

Právna forma               

 

IČO

                             

Sídlo                            

          

Registračné číslo        

Registrový úrad           

 

Dátum vzniku              

 

Štatutárny orgán          

 

Bankové spojenie

 

Webové sídlo    

 

Email   

 

 

 

 

 

 

Akadémia športových aktivít

 

Združenie

 

30858569

 

 

Veterná 620/17, 90028 Ivanka pri Dunaji

 

VVS/1-900/90-23248

MV SR

 

12.02.2004

 

Damián Kováč

 

IBAN: SK2283300000002601227648

 

www.asaslovakia.sk

 

asaslovakia@gmail.com