Akadémia športových aktivít

sme tu pre Vás od roku 2004

Akadémia športových aktivít

 

... od roku 2004

 

Ciele občianskeho združenia sú rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov,

aktívne využvanie vol'ného času, regenerácia duševných i fyzických síl, prevencia proti drogám a kriminalite.

 

Máme záujem stretávať sa sa za účelom:

 

rozvoja branných a iných športov

rozvoja športových aktivít

teambuidingové aktivity

podporou svojich členov pri účasti na súťažiach a eventových aktivitách na Slovensku ako aj v zahraničí,propagácia myšlienok fair-play a sociálnej súdržnosti

vzdelávanie a výchova mladej generácie prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských aktivít

podpora osobnostného rozvoja všetkých vekových kategórií

možnosť sebarealizácie jej členov

organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít

organizovanie športových turnajov a eventov

vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít

organizovanie seminárov a konferencií

spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami ako aj s odbornými organizáciami

získava sponzorov pre svoju činnosť

zabezpečuje mediálnu propagáciu športov

získava a vychováva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov, konzultantov a rozhodcov

pomáha vytvárať alebo získavať ihriská, športové vybavenie a iné plochy a priestory na realizáciu svojich cieľov

 

Aj Ty môžeš byť naším členom.

 

Team ASA

 

asaslovakia@gmail.com

 

 

 

 

 

rovnováhu nájdete v harmónii tela a ducha